Prijava sudjelovanja i predaja sažetaka

Prijava sudjelovanja

  • Popunjeni i potpisani prijavni obrazac pošaljite organizatorima do 1. lipnja 2016. na e-mail mipomat@irb.hr, a u polje predmet upišite workshop registration
  • Nakon zaprimanja prijavnog obrasca, organizator će Vas kontaktirati radi kupovine putnih karata ili refundacije putnih troškova. Smještaj, kao i obroci, bit će osigurani prema podacima o datumu dolaska/odlaska.

Predaja sažetaka

  • Svi aktivni sudionici radionice trebaju biti registrirani do 1. lipnja 2016.
  • Rok za predaju sažetaka elektroničkim putem je 15. lipnja 2016. na e-mail mipomat@irb.hr, u polje predmet upišite abstract submission.
  • Sažetak ne smije prelaziti jednu A5 stranicu u zadanom formatu.
  • Predaja sažetaka predstavlja ujedno i dozvolu organizatoru radionice da objavi sažetak u tiskanom ili elektroničkom obliku. Bit će omogućeno besplatno preuzimanje knjige sažetaka s ove internet stranice.
  • Pri slanju sažetaka, molimo da naznačite u e-mailu željeni tip prezentacije (predavanje ili poster). Sudionici mogu prezentirati svoje radove na radionici na oba načina.