Predavači

Neki od predavača na radionici "Inovativne površine i materijali".

  • Prof. dr. Sabine Meier, Sveučilište Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg, Njemačka
  • Prof. dr. Maria Novella Piancastelli, Sveučilište u Upsalli, Švedska
  • Prof. dr. Sonia Coriani, Sveučilište u Trstu, Italija (Università degli Studi di Trieste)
  • Prof. dr. Giuseppe Falini, Sveučilište u Bologni, Italija
  • Prof. dr. Milena Petković, Sveučilište u Beogradu, Srbija
  • Prof. dr. Janez Mavri, Kemijski institut, Ljubljana, Slovenija
  • Prof. dr. Davor Kovačević, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
  • Prof. dr. Stefano Stranges, Sveučilište Sapienza, Rim, Italija