Prijava sudjelovanja i predaja sažetaka

Prijava sudjelovanja

  • Popunjeni i potpisani prijavni obrazac pošaljite organizatorima do 1. lipnja 2016. na e-mail mipomat@irb.hr, a u polje predmet upišite workshop registration
  • Nakon zaprimanja prijavnog obrasca, organizator će Vas kontaktirati radi kupovine putnih karata ili refundacije putnih troškova. Smještaj, kao i obroci, bit će osigurani prema podacima o datumu dolaska/odlaska.

Predaja sažetaka

  • Svi aktivni sudionici radionice trebaju biti registrirani do 1. lipnja 2016.
  • Rok za predaju sažetaka elektroničkim putem je 15. lipnja 2016. na e-mail mipomat@irb.hr, u polje predmet upišite abstract submission.
  • Sažetak ne smije prelaziti jednu A5 stranicu u zadanom formatu.
  • Predaja sažetaka predstavlja ujedno i dozvolu organizatoru radionice da objavi sažetak u tiskanom ili elektroničkom obliku. Bit će omogućeno besplatno preuzimanje knjige sažetaka s ove internet stranice.
  • Pri slanju sažetaka, molimo da naznačite u e-mailu željeni tip prezentacije (predavanje ili poster). Sudionici mogu prezentirati svoje radove na radionici na oba načina.

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.